Algemene voorwaarden

1. Gebruikersvoorwaarden

Door deze website te bezoeken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de gebruiksvoorwaarden van deze website, alle toepasselijke wet- en regelgeving, en stemt u ermee in dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, is het u verboden deze site te gebruiken of te bezoeken. Het materiaal op deze website wordt beschermd door het toepasselijke auteursrecht en merkenrecht.

2. Gebruik van licentie

 1. Toestemming wordt verleend om tijdelijk één exemplaar van de gegevens (informatie of software) op de website van SwimTimes te downloaden voor persoonlijke en niet-commercieel doeleinden. Dit is de verlening van een licentie, geen eigendomsoverdracht, en onder deze licentie mag u niet:
  1. wijzigen of kopiëren van gegevens;
  2. gebruiken van gegevens voor commerciële doeleinden of voor openbare vertoning (commercieel of niet-commercieel);
  3. proberen software op de website van SwimTimes te decompileren of reverse-engineeren;
  4. alle copyright- of andere eigendomsvermeldingen uit de gegevens verwijderen; of
  5. gegevens overdragen naar een andere persoon of "mirror" van gegevens op een andere server.
 2. Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen overtreedt en kan op elk moment door SwimTimes worden beëindigd. Bij beëindiging van het bekijken van onze gegevens of bij beëindiging van deze licentie, moet u alle gedownloade materialen in uw bezit vernietigen, hetzij in elektronische of gedrukte vorm.

3. Disclaimer

 1. De gegevens op de website van SwimTimes worden aangeboden "zoals ze zijn". SwimTimes geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en wijst hierbij alle andere garanties af en ontkent deze, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-schending van intellectueel eigendom of andere schending van rechten. Verder geeft SwimTimes geen garantie of doet geen uitspraken met betrekking tot de nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten of betrouwbaarheid van het gebruik van de gegevens op haar internetwebsite of anderszins met betrekking tot dergelijk gegevens of op sites die aan deze site zijn gekoppeld.

4. Beperkingen

SwimTimes of haar leveranciers zijn in geen geval aansprakelijk voor enige schade (inclusief maar niet beperkt tot schade voor verlies van gegevens of winst, of als gevolg van bedrijfsonderbreking) die voortvloeit uit het gebruik of het onvermogen om gegevens van de website van SwimTimes te gebruiken. Zelfs als SwimTimes of een bevoegde vertegenwoordiger van SwimTimes mondeling of schriftelijk op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden geen beperkingen op impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade toestaan, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

5. Revisies en Errata

De gegevens op de website van SwimTimes kunnen technische, typografische of fotografische fouten bevatten. SwimTimes garandeert niet dat de gegevens op haar website juist, volledig of actueel zijn. SwimTimes kan ten aller tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen van gegevens op haar website. SwimTimes doet echter geen enkele toezegging om gegevens bij te werken.

6. Links

SwimTimes heeft niet alle sites beoordeeld die zijn gekoppeld aan haar internetwebsite en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gekoppelde sites. Het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring door SwimTimes van de site. Het gebruik van een dergelijke gelinkte website is op eigen risico van de gebruiker.

7. Wijziging van de gebruiksvoorwaarden van de site

SwimTimes kan deze gebruiksvoorwaarden voor haar website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door deze website te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de dan geldende versie van deze gebruiksvoorwaarden.

8. Toepasselijk recht

Bij elke claim met betrekking tot de website van SwimTimes is het Nederlandse recht van toepassing, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen.

Algemene voorwaarden zijn van toepassing bij het gebruik van een website.